ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ്

xmjp43

തായ്‌ലൻഡിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പദ്ധതി
● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി: 8MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൗണ്ട്
● നിർമ്മാണ സമയം: ജൂലൈ, 2016


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-10-2021