പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ് - സോളാർ ട്രാക്കർ

1

● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി: 120KWp.
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: ഡ്യുവൽ ആക്സിസ് ട്രാക്കർ.
● പദ്ധതി സൈറ്റ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക.
● നിർമ്മാണ സമയം: ജൂൺ, 2018.
● ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്: കുറഞ്ഞത് 1.5 മീ.


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-26-2021